PPOŻ – BHP Masters

Szkolenia

ppoż

Ochrona przeciwpożarowa i szkolenie pracowników w tym zakresie są jednymi z najważniejszych działań w każdym obiekcie. To na pracodawcy leży obowiązek wskazania osób odpowiedzialnych za realizację odpowiednich przepisów w zakładzie pracy. Przejście przez wszystkie istotne aspekty dotyczące bezpieczeństwa ułatwi współpraca z wykwalifikowaną firmą. Z tego tytułu chcielibyśmy zaprezentować Państwu ofertę na szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji, a także z pierwszej pomocy. Celem szkolenia PPOŻ jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników określonych stref, obiektów, a także zakładów pracy. Nasza firma gwarantuje należyte wsparcie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zadań a także obowiązków związanych z tematyką ochrony PPOŻ. Nasza firma zadba o prawidłowe wyszkolenie PPOŻ Państwa pracowników. Zapewniamy kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, praktyczne szkolenie z użycia gaśnic oraz hydrantów pożarowych. Pozwoli to Państwu zwiększyć bezpieczeństwo w firmie.

Instrukcje

bezpieczeństwa pożarowego

Profesjonalnie opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – IBP – to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego, ale także przyczynienie się do podniesienia bezpieczeństwa obiektu, którym się zawiaduje lub użytkuje. Dokumentacja PPOŻ stanowi bezcenne źródło wiedzy, dzięki której łatwiej jest działać służbom ratowniczym, a nawet ocalić życie ludzkie. Pożar stanowi poważne zagrożenie dla firm. Może zabić lub poważnie zranić pracowników i inne osoby przebywające w firmie, a także uszkodzić lub zniszczyć budynki, sprzęt czy magazyny. Powierz nam swoje bezpieczeństwo, a my w zamian przygotujemy pełną dokumentację PPOŻ oraz zaktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Posiadanie instrukcji PPOŻ stanowi istotny argument w negocjacjach korzystnej polisy u dużych firm ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z nami w celu przygotowania instrukcji i innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem PPOŻ.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy wymagana? Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w przypadku obiektów lub części jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3, lub kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3, lub powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Nasza firma opracowuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla budynków produkcyjno-magazynowych, a także użyteczności publicznej. Zaliczamy do nich:

  • żłobki,
  • przedszkola,
  • biurowce,
  • szkoły,
  • hotele,
  • centra handlowe,
  • szpitale,
  • domy opieki.

Próbna

ewakuacja

Doradzamy, wspieramy w firmie, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji jest wymogiem prawnym.

Częstotliwość

Obiekty, w których przebywa co najmniej 50 osób będących jego stałymi użytkownikami (biurowce, zakłady pracy)- Co najmniej raz na dwa lata Obiekty, w których dochodzi co cyklicznej zmiany grup użytkowników liczących >; 50 osób (np. przedszkola, szkoły, internaty, domy studenckie)-Co najmniej raz na rok, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Platforma edukacyjna

BHP Masters

Witam serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp w formie e learningu. Metoda ta jest w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcji Pracy w 100% zgodna z prawem.

E-LEARNING