Oferta – BHP Masters

Oferujemy

Nasza firma oferuje kompleksowe usług BHP obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem, higieną pracy w różnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności.

Dodatkowo

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony różnorodnych urzędów czy na przykład podczas postępowań powypadkowych. Usługi BHP świadczone przez naszą firmę charakteryzują się więc kompleksowością i profesjonalizmem.

Pełen zakres

 • Tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowisk i ogólnych).
 • Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.
 • Pomoc podczas postępowania powypadkowego.
 • Prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • Doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki.
 • Pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Uczestnictwo podczas procesu planowania, unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP.
 • Uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP.
 • Badania środowiskowe.
 • Tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS).

Platforma edukacyjna

BHP Masters

Witam serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp w formie e learningu. Metoda ta jest w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcji Pracy w 100% zgodna z prawem.

E-LEARNING