Obsługa bhp – BHP Masters

Stały nadzór,

(kompleksowa obsługa firm w formie umowy stałej lub czasowej), który obejmuje:

  • Prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy pracownika) i okresowych (wszystkich grup zawodowych);
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (każdego rodzaju);
  • Prowadzenie obowiązujących rejestrów;
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP;
  • Sporządzanie wszelkiego rodzaju instrukcji i regulaminów;
  • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (PIP, PIS);
  • Analiza stanu BHP w firmie (okresowe przeglądy stanu BHP);
  • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
  • Pomoc i doradztwo w rozwiązaniu bieżących problemów z zakresu BHP oraz pełen zakres czynności (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń. Zm

Nadzór na budowie

Firma BHP Masters, zajmuje się prowadzeniem nadzoru bhp i ppoż nad inwestycjami budowlanymi. Jest to dobra praktyka budowlana, pozwalająca inwestorowi w dużym stopniu ograniczyć wypadkowość w miejscu wykonywanych prac oraz utrzymać na odpowiednim poziomie porządek i wizerunek inwestora i wykonawcy. Zakres prac nadzoru, obejmuje szeroko pojęte zadania służby bhp: szkolenia, oceny ryzyka zawodowego, IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), dokumentacja i kontrola podwykonawców, stała kontrola pracowników.

Platforma edukacyjna

BHP Masters

Witam serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp w formie e learningu. Metoda ta jest w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcji Pracy w 100% zgodna z prawem.

E-LEARNING