Wypadek przy pracy, a odszkodowanie jednorazowe. Odpowiadamy na pytanie. – BHP Masters

Wypadek przy pracy, a odszkodowanie jednorazowe. Odpowiadamy na pytanie.

,, Jestem pracodawcą prowadzącym firmę produkcyjną na terenie Bydgoszczy. Ostatnio wydarzył się w naszej firmie wypadek przy pracy. Pracownik prosi o odszkodowanie jednorazowe z ZUS. Jak podejść do tej sprawy?”

Odpowiadamy:

Jednorazowe odszkodowania jest formą pomocy z ZUS  z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Należy się pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy doznał niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy musi wynikać z stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W kwestii wyjaśnienia pojęć:

-Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu,

które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

-Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu,

które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy,

ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Stopień uszczerbku na zdrowiu ZUS ocenia po zakończeniu chorobowego i rehabilitacji.

Wtedy płatnik składki wypadkowej musi złożyć wymagane dokumenty:

-wniosek o jednorazowe odszkodowanie (wypisany przez poszkodowanego)

-zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna

-protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku przy pracy.

Do ZUS dokumentacje wysyła płatnik składek. Warto dołączyć wtedy również tak zwane pismo przewodnie.

Do pobrania

Wzór pisma przewodniego do ZUS

Wniosek poszkodowanego w wypadku przy pracy.