UWAGA PRACODAWCY- zmiana w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych – BHP Masters

UWAGA PRACODAWCY- zmiana w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

Niektórzy pracownicy z długim stażem pracy posiadają wystawione na podstawie przepisów z 2002 roku imienne zezwolenie  na kierowanie wózkami widłowymi.

Wkrótce te uprawnienia stracą ważność  i tak:

 Imienne zezwolenia  wystawione

 do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność  do dnia 31 grudnia 2023 r.

 do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność  do dnia 31 grudnia 2026 r.

 od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność  do dnia 31 grudnia 2027 r

Nie ma już możliwości wystawienia imiennych uprawnień przez pracodawcę , a  może je wydać tylko Urząd Dozoru Technicznego i uprawnienia te zostają wydane terminowo na okres 5 lat lub 10 lat.

Należy również pamiętać , że wózek widłowy podlega okresowym przeglądom konserwacyjnym  / wykonuje na zlecenie pracodawcy uprawniony konserwator/  , oraz podlega dozorowi pełnemu UDT.

Podstawa prawna :

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU1 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.