Obsługa firm

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może zlecić zadania służby bhp specjalistą spoza zakładu. Biorąc pod uwagę efektywność przy jednoczesnym zaoszczędzeniu kosztów korzystanie z firmy zewnętrznej jest idealnym rozwiązaniem. Wybierając naszą firmę masz dostęp do specjalistów.

 

W zakres stałej usługi na rzecz pracodawcy wchodzi:

 • stały dostęp i pomoc specjalistów w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • bieżące raportowanie do pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych  w celu ich likwidacji
 • okresowe przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 •  pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • wsparcie przy właściwym doborze odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Pomoc i obecność przy odwiedzinach przez Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 •  udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • doradztwo w tworzeniu oceny ryzyka zawodowego

 

 

  Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Masz pytania? Skontaktuj się z nami bezpłatnie!