Nasza oferta

 

  •  Outsourcing czyli obsługa firm w ramach umowy  (zadania służby bhp)
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Szkolenia – Bhp, PPOŻ, pierwsza pomoc
  • Postępowanie powypadkowe
  • Ochrona PPOŻ
  • E Learning
  • Doradztwo
  • Szkolenia Górnicze w odkrywkowych zakładach górniczych.